El/

Innehåll: 

Elavtal

(Något Pelletsavtal finns för närvarande ej)

UTNYTTJA VÅRT NYA RAMAVTAL MED ÖVIK ENERGI AB och få rabatterad elleverans

 

Föreningen har förhandlat fram ramavtalet med Övik Energi AB för att kunna erbjudanda ett attraktivt elavtal till föreningens medlemmar. Vi har genomgått en process där vi gått ut med en förfrågan till ett antal utvalda el-leverantörer. Vi har jämfört de bud och förslag vi fått och valt den som erbjudit lägsta priset. Det skall dock påpekas att marknadspriset hela tiden rör på sig vilket gör en gämförelse svår över tid. Den el-leverantör vi valt har alltså erbjudit det lägst a priset varför Domsjö Gårdsägareförenings styrelse rekommenderar föreningens medlemmar att teckna sig för det nya el-avtalet då det treåriga avtalet ger en trygg elleverans till ett säkrat mycket attraktivt pris.

 

Ni som inte är medlem, gå med som medlem via vår hemsida (fyll i formuläret) och sedan kan ni utyttja vårt ramavtal med Övik Energi.

 

Alla medlemmar som vill teckna nytt avtal i enlighet med vårt Ramavtalet måste själva kontkta Övik Energi och även vara beredda att uppge medlemsnummret för medlemsskapet med Domsjö Gårdsägareförening. Vid tecknandet av el-avtal obesörjer Övik Energi uppsägningen med det el-avtal som hupphör med annan el-leverantör.

 

Följande gäller:

 

Treårsavtal: Avtalsperiod 1/9 2018 till 2021-08-31

Medlemmar erhåller 2 öre rabatt på elpris inklusive moms på separat upphandlad el. Tecknandet av detta avtal skall göras i god tid före 1/9 år 2018 (rekommenderat senast 25/7)

 

Avtal som tecknas efter den 1/9 fram till 20/12, 2018 

Medlemmar som väljer att teckna sig med avtalsstart efter den 2018-09-01 får 2 öre rabatt på 3-årigt avtal fram till 2018-12-10. Rabatten baseras på det, vid var tid gällande ordinarie pris, vilket publiceras på www.ovikenergi.se

 

Avtal som tecknas efter den 20/12, 2018 

Medlemmar som väljer att teckna sig med avtalsstart efter den 2018-12-10 får 2 öre rabatt på 1-årigt avtal fram till 2020-08-10. Rabatten baseras på det, vid var tid gällande ordinarie pris, vilket publiceras på www.ovikenergi.se.

 

Avtalet innehåller normal fast avgift på 300kr/år (årsavgift).

 

Du kan även göra tillval och välja "Bra miljöval" och/eller Hörneborgs-el som är Övik Energi´s lokal-producerade el. Väljer du Bra miljöval tillkommer 1,5 öre/kWh och för Hörneborgsel tillkommer 1 öre/kWh. Möjligheten är öppen att löpande åberopa principavtalet och ansluta sig fram till  2018-12-10.

 

För att teckna sig för det nya elavtalet är det smidigast och snabbast att göra detta via Övik Energis webb. Surfa in på www.ovikenergi.se/dgf och fyll i avtalsformuläret. För dig som inte har tillgång till någon dator finns det möjlighet att ringa Övik Energis kundservice på 0660-789 01 för att få hjälp.

 

Hör av er till Gårdsägareförenings kansli och ring under förmiddagarna 070-674 43 14 om ni har frågor eller skicka mail om ni vill få kontakt med kanslit på mailadress domsjobo@hotmail.se