Uthyrning

Innehåll: 

Information och rutiner vid uthyrning

  • All utrustning utlånas endast till medlemmar och får användas enbart för bruk på egen fastighet.
  • Allt material används under eget ansvar.
  • Vedklyv och vedkap får dragas efter egen bil med högst 30 km/tim.

Som medlem har du rätt att låna eller hyra föreningens material. Vi vill dock påminna om att uppdraget som materielförvaltare utförs på deltid och vardagar. Hämtning och returnering sker därför på givna tider eller enligt överenskommelse, vilket måste respekteras. Anmäl dina önskemål om lån och hyra i så god tid som möjligt. Medlemskap är ett krav för att hyra därför ska medlemskort uppvisas vid uthyrning!    

Du som beställer material för att hyra och EJ hämtat ut det MÅSTE ringa materialförvaltaren och meddela att utrustningen ej kommer att hämtas (avboka), så att utlåning kan ske till annan medlem. 

Allt material används under eget ansvar. Respektera tiderna som avtalats. Maskiner och material som skadats genom vårdslöshet eller slarv skall ersättas av den som hyr utrustningen. Besiktning av hyrd utrustning skall alltid ske vid återlämnandet i samverkan med materialförvaltare.

Boka/hämta material och utrustning:

 

Materialuthyrning sköts av materialförvaltare.

 

Beställning av material sker på vardagar 09.00 - 10.00. Ring och beställ i god tid. Utlämning och hämtning ska alltid ske enligt överenskommelse med materialförvaltare.

 

Bokning vardagar 09.00-10.00
på mobiltel. 070-674 43 14
Ring och boka i god tid!


Medlemskap ett krav för att hyra därför ska medlemskort uppvisas vid uthyrning!

 

Föreningen samverkar aktivt med Villaägarföreningen och hyr även ut bilsläp som ägs av föreningen Villaägarna i Örnsköldsvik. Medlemmar som uppvisar medlemskap i Villaägarnas förening hyr sitt eget släp gratis under vardagar och då max ett dygn, alternativt även gratis över helg (från fredag till måndag). För tid därutöver gäller för villaägar-medlemmar gängse hyreskostnad enligt nedan, vid hyra av deras eget släp. Medlemmar i Gårdsägareföreningen kan även hyra villaägarnas släp, i mån av att det inte är uthyrt, med då gäller alltid nedanstående priser.

Uthyrningspriser för maskiner och övrig utrustning 


 
AnmärkningDygnspriser
 
Veckopriser/helgpriser
Ministällning för inomhusbruk

Max 4 veckor

50:- /dygn/sekt.

150:-/vecka
 

Rullställning 6-7 m lättmetall

Max 4 veckor

100:-/dygn

550-/vecka

Rullställning på släpvagn villapaket 9x6 m med gaveltopp

Max 4 veckor

200:-/dygn

 

800:-/vecka

Vedkap, inklusive 2 st anslutningskablar 40 m

I priset tillkommer slipningskostnad per hyrestillfälle

Vid skadad klinga: ersättningskostnad för slipning

Max 4 veckor

70:-/dygn

90:-/gång

200:-

350:-/vecka

90:-/gång

200:-

Vedklyv, inklusive 2 st anslutningskablar 40 m

Max 4 veckor

100:-/dygn

500:-/vecka

Bilsläpvagn, Obromsad med kåpa eller sidogaller

min 4 timmar=100 :-

200:-/dygn

750:-/vecka

Cementblandare, inklusive anslutningskabel

Max 4 veckor

70:-/dygn

160:-/vecka

Liyten HydraulklyvMax 4 veckor50:-/dygn250:-/vecka
Partytält  

600:-/Vecka

400:-/ Helg

Stege av lättmetall 10 m 

0

 
Stege av lättmetall 4 m 

0

 

Följande material utlånas gratis 1 vecka, därefter debiteras 30:-/dygn: rensband, rensskopa, trädgårdsvält, såmaskin, gallervält, tapetserarbord, stege 10m och stege 4m.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Tidsöverdrag debiteas med dubbla dygnspriser per påbörjat dygn